Корзина
15 отзывов
  • KaZa
  • Новости
  • Ефективність Бломберг терапії ритмічними рухами в реабілітації дітей з тяжкими неврологічними порушеннями

Ефективність Бломберг терапії ритмічними рухами в реабілітації дітей з тяжкими неврологічними порушеннями

Доповідь наших фахівців про ефективність Бломберг Терапії в реабілітації дітей з важкими ураженнями ЦНС на Науково практичної конференції в Одесі.

20.06.18

Загально відомим є факт, що рухова активність впливає на всі сфери життєдіяльності організму, не залежно від віку людини. У дітей рухи є природною біологічною потребою, фактором розвитку органів та регулюючих систем організму, що забезпечують їх нормальний розвиток. Нормальна рухова діяльність забезпечується  належним морфо-функціональним станом опорно-рухового апарату і нервової системи, руховими можливостями дитини, її рівнем розвитку, належним психоемоційним станом і мотивацією до активної діяльності. Усі ці фактори зазнають значних збитків при тяжких неврологічних порушеннях у дитячому віці. Попри стандартні методи  лікування та реабілітації, значного поширення набувають методики інтегративної кінезіотерапії.

Під нашим спостереженням за останній рік перебувало 200 дітей із руховими порушеннями органічного ґенезу (парези, паралічі, вроджені вади розвитку), спадково-дегенеративними хворобами, епілепсією, затримкою психомоторного та мовного розвитку, перинатальними ураженнями (дитячий церебральний параліч, наслідки гіпоксії та асфіксії, пологових травм, гідроцефалія), наслідки інфекційно-запальних процесів (неврити та неспецифічні захворювання нервової системи). Засобами корек­ції, обраними нами для даної групи дітей, стали комплекси ритмічних рухів, запропонованих і впроваджених у практику психіатром Гарольдом Бломбергом (Швеція). Виконуючи пасивні та деякі активні ритмічні рухи, уже через кілька місяців ми відмічали разючі зміни у психо-моторному розвитку та емоційному стані дітей. Так, згідно оцінки батьками моторних можливостей дитини за 10-бальною шкалою, у 65 % випадків покращення рухової активності з 1-3 балів до терапії зросла до 7-8 балів. Емоційно-поведінкові реакції діток майже у 70 % випадків також мали позитивну динаміку, про що свідчили зміна бальних оцінок від переважаючих 3-4 на початку терапії до 8-9 балів через 1-2 місяці щоденного виконання ритмічних вправ. За допомогою терапії ритмічними рухами вдалось покращити м’язовий баланс та рухові стереотипи, покращити функції систем організму пацієнта.

Орєх Анжела Євгенівна

Щуцька Іванна Вікторівна

«Асоціація інтегративної кінезіології»